verberg uitleg

Zo kunt u winnen

Betaal zo vaak u kunt met uw ANWB Creditcard. Iedere betaling van 1 januari t/m 31 december 2013 telt mee. Dus hoe
vaker u met uw ANWB Creditcard betaalt, hoe meer kans u heeft op het winnen van mooie prijzen.

Actievoorwaarden

 • Deze actie is uitgeschreven door International Card Services BV (hierna: ICS), Wisselwerking 32, 1112 XP te Diemen.
 • De actieperiode loopt van 1 januari 2013 t/m 31 december 2013.
 • Aan deelname van deze actie zijn geen kosten verbonden.
 • Iedere Card-houder die in de actieperiode een transactie doet met een door ANWB Visa Card, ANWB Visa Card Gold of ANWB MasterCard (uitgegeven door ICS in samenwerking met ANWB), maakt automatisch kans op het winnen van fantastische prijzen.
 • Elke transactie, ongeacht de hoogte van de transactie, staat gelijk aan één winkans.
 • Alleen transacties die binnen de actieperiode door ICS zijn verwerkt vallen onder deze actie.
 • Gecrediteerde, betwiste en frauduleuze transacties en transacties die niet door ICS zijn geautoriseerd, zijn uitgesloten van deze actie. Transacties met betrekking tot de jaarlijkse bijdrage, verzekeringsbijdragen en overboekingen van en naar de creditcard zijn tevens uitgesloten van deze actie.

Trekkingen

 • Bij deze actie horen 4 trekkingen:

  De 1e trekking vindt plaats op 3-4-2013 en heeft betrekking op transacties die zijn verwerkt in de periode van 01-01-2013 tot en met 31-3-2013
  De 2e trekking vindt plaats op 3-7-2013 en heeft betrekking op transacties die zijn verwerkt in de periode van 01-01-2013 tot en met 30-6-2013
  De 3e trekking vindt plaats op 3-10-2013 en heeft betrekking op transacties die zijn verwerkt in de periode van 01-01-2013 tot en met 30-09-2013
  De 4e trekking vindt plaats op 7-01-2014 en heeft betrekking op transacties die zijn verwerkt in de periode van 01-01-2013 tot en met 31-12-2013

 • Per trekking worden alle prijzen van dat kwartaal getrokken.

Prijswinnaars

 • De prijswinnaars worden door een computer getrokken.
 • De prijswinnaars van de trekkingen worden uiterlijk twintig dagen na afloop van de trekking schriftelijk (op het bij ICS bekende adres) dan wel telefonisch op de hoogte gesteld door ICS. De prijswinnaars kunnen vermeld worden op de actiesite www.winmetuwanwbcreditcard.nl.
 • Binnen enkele weken nadat de prijswinnaars op de hoogte zijn gesteld, zal de gewonnen prijs per post aan de winnaar worden verzonden, of, indien dit in de aanvullende actievoorwaarden is opgenomen of gezien de aard van de prijs noodzakelijk is, persoonlijk aan de winnaar worden overhandigd of overgemaakt op zijn/haar ANWB creditcard-rekening.
 • Over de uitslag van de trekkingen kan niet worden gecorrespondeerd.

Prijzen

 • Prijzen worden alleen uitgekeerd aan de Hoofd Card-houder, ook indien de transactie is verricht met een Extra Card.
 • De prijzen zijn niet overdraagbaar.
 • Prijswinnaars zullen, indien daartoe verzocht, medewerking verlenen aan promotionele activiteiten verbandhoudend met de actie zoals foto-opnamen en mogelijk een interview. Als dan zal ICS gerechtigd zijn deze foto-opnamen en interview(s) openbaar te maken en/of te verveelvoudigen op welke wijze door ICS gewenst. ICS is hiervoor geen vergoeding verschuldigd aan de prijswinnaar.
 • Uitkering van gewonnen prijzen in geld is niet mogelijk.

Overig

 • Personeelsleden van ICS en ANWB zijn uitgesloten van deelname aan deze actie.
 • Deze actie is opgesteld in overeenstemming met de Wet op de Kansspelen en de Gedragscode promotionele kansspelen.
 • ICS draagt Kansspelbelasting af conform de geldende Wetgeving.
 • ICS behoudt zich het recht voor deze actie te allen tijde te beëindigen, te verlengen en/of deze actievoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Hiervoor is geen aankondiging vereist.

Vragen

 • Voor eventuele vragen en/of opmerkingen over deze actie kunt u zich richten tot International Card Services BV, postbus 23225, 1100 DS te Diemen.
Warning: include(): Unable to access /var/www/clients/ics/winmetuwanwbcreditcard/html//priceBanner.php in /var/www/clients/ics/winmetuwanwbcreditcard/html/actievoorwaarden/index.php on line 63 Warning: include(/var/www/clients/ics/winmetuwanwbcreditcard/html//priceBanner.php): failed to open stream: Permission denied in /var/www/clients/ics/winmetuwanwbcreditcard/html/actievoorwaarden/index.php on line 63 Warning: include(): Failed opening '/var/www/clients/ics/winmetuwanwbcreditcard/html//priceBanner.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /var/www/clients/ics/winmetuwanwbcreditcard/html/actievoorwaarden/index.php on line 63