Maakt u gebruik van onze website , dan gaat u akkoord met deze cookies. Akkoord

Actievoorwaarden Win met uw Card

Uitgeschreven door

 1. Deze actie is uitgeschreven door International Card Services BV (hierna: ICS), Wisselwerking 32, 1112 XP te Diemen en betreft één groot promotioneel kansspel voor de ANWB Creditcards in 2016.

Hoe kunt u meedoen aan de actie?

 1. De actieperiode loopt van 1 januari 2016 t/m 30 november 2016.
 2. Aan deelname aan deze actie zijn geen kosten verbonden.
 3. Iedere Card-houder die in de actieperiode een transactie doet met een door ICS uitgegeven ANWB Creditcard (met uitzondering van de prepaid ANWB Visa Card), maakt automatisch kans op het winnen van fantastische prijzen.

Voorwaarden van de actie

 1. Er zijn per trekking meerdere prijzen te winnen. In december wordt de droomprijs (t.w.v. € 10.000,-) verloot. In totaal worden er 500 prijzen verloot en 1 droomprijs. De prijzen staan vermeld op www.winmetuwanwbcreditcard.nl. Als een Card-houder de droomprijs wint, kan hij/zij op dat moment kiezen welke droomprijs t.w.v. € 10.000,- hij/zij wil winnen.
 2. Elke transactie, ongeacht de hoogte van de transactie, staat gelijk aan één winkans.
 3. Alleen transacties die binnen de actieperiode door ICS zijn verwerkt vallen onder deze actie.
 4. Gecrediteerde, betwiste en frauduleuze transacties en transacties die niet door ICS zijn geautoriseerd, zijn uitgesloten van deze actie. Transacties met betrekking tot de jaarlijkse bijdrage, verzekeringsbijdragen en overboekingen van en naar de creditcard zijn tevens uitgesloten van deze actie. Cards die op het moment van trekking beëindigd zijn, worden uitgesloten van de trekking.

De prijswinnaars

 1. Er vinden 12 trekkingen plaats. Per trekking worden alle prijswinnaars van die maand getrokken. In december wordt tevens de droomprijswinnaar getrokken. In totaal worden er 501 prijswinnaars getrokken. De trekkingen van de prijswinnaars vinden plaats:
  1. Op 2 februari 2016 over de transacties in de periode 01-01-2016 t/m 31-01-2016
  2. Op 2 maart 2016 over de transacties in de periode 01-02-2016 t/m 29-02-2016
  3. Op 5 april 2016 over de transacties in de periode 01-03-2016 t/m 31-03-2016
  4. Op 3 mei 2016 over de transacties in de periode 01-04-2016 t/m 30-04-2016
  5. Op 1 juni 2016 over de transacties in de periode 01-05-2016 t/m 31-05-2016
  6. Op 5 juli 2016 over de transacties in de periode 01-06-2016 t/m 30-06-2016
  7. Op 2 augustus 2016 over de transacties in de periode 01-07-2016 t/m 31-07-2016
  8. Op 6 september 2016 over de transacties in de periode 01-08-2016 t/m 31-08-2016
  9. Op 4 oktober 2016 over de transacties in de periode 01-09-2016 t/m 30-09-2016
  10. Op 2 november 2016 over de transacties in de periode 01-10-2016 t/m 31-10-2016
  11. Op 5 december 2016 over de transacties in de periode 01-11-2016 t/m 30-11-2016
  12. Op 5 december 2016 wordt de droomprijswinnaar getrokken over de transacties in de periode 01-01-2016 t/m 30-11- 2016.
 2. De prijswinnaars worden door een computer bepaald.
 3. De prijswinnaars worden uiterlijk twintig dagen na afloop van de trekking schriftelijk (op het bij ICS bekende adres) dan wel telefonisch op de hoogte gesteld door ICS. De prijswinnaars kunnen, na toestemming van de prijswinnaar, vermeld worden op de actiesite www.winmetuwanwbcreditcard.nl.
 4. Binnen enkele weken nadat de prijswinnaars op de hoogte zijn gesteld, zal de gewonnen prijs per post aan de winnaar worden verzonden, of, indien dit gezien de aard van de prijs noodzakelijk is, persoonlijk aan de winnaar worden overhandigd of overgemaakt op zijn/haar ANWB Creditcard-rekening. De prijzen worden alleen geleverd in Nederland.
 5. Uitkering van gewonnen prijzen in geld is niet mogelijk, tenzij de prijs een geldbedrag is of bij de droomprijs voor een geldbedrag wordt gekozen.
 6. Prijzen worden alleen uitgekeerd aan de Hoofd Card-houder, ook indien de transactie is verricht met een Extra Card.
 7. Over de uitslag van de trekkingen kan niet worden gecorrespondeerd.
 8. De prijzen zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Bij weigering of andere reden van niet accepteren van een prijs vervalt deze aan ICS.
 9. Bij prijzen in de vorm van een reis:
  • dient de prijswinnaar zelf eventuele bijkomende kosten bij boeking, aanvullende kosten en bijkomende kosten ter plaatse zoals omschreven bij elke reis te voldoen.
  • dient de prijswinnaar zelf zorg te dragen voor een een geldig Nederlands reisdocument, een geldig Visum indien van toepassing en een passende reis- en annuleringsverzekering (tenzij anders vermeld).
  • dient de gewonnen reis plaats te vinden binnen 1 jaar na de trekkingsdatum. De exacte vertrekdatum wordt in overleg met de winnaar bepaald. Uitgesloten zijn de vertrekmaanden juli, augustus en december (tenzij deze reisperiodes passen binnen het beschikbare budget voor deze reis, dat vermeld staat op www.winmetuwanwbcreditcard.nl). Boeken geschiedt op basis van beschikbaarheid van vluchten en/of accommodatie en/of reizen. Indien niet meer beschikbaar, dan zullen we een alternatief van gelijke waarde aanbieden.
  • zijn de (reis)voorwaarden en reglementen van de reisaanbieders van toepassing.

 10. De Droomprijs kan door de prijswinnaar zelf ingevuld worden voor een maximumbedrag van € 10.000,-. Als bij de Droomprijs wordt gekozen voor een van de voorgeselecteerde prijzen kunnen er bepaalde voorwaarden gelden, bijvoorbeeld betreffende vertrekdata bij reizen. Mocht de waarde van de gekozen Droomprijs lager uitvallen dan € 10.000,-, dan komt het restantbedrag te vervallen.
 11. Aan prijswinnaars kan gevraagd worden of zij hun medewerking willen verlenen aan promotionele activiteiten verbandhoudend met de actie, zoals foto-opnamen en mogelijk een interview. Als prijswinnaars hiermee hebben ingestemd, zal ICS gerechtigd zijn deze foto-opnamen en interview(s) openbaar te maken en/of te verveelvoudigen op welke wijze door ICS gewenst. ICS is hiervoor geen vergoeding verschuldigd aan de prijswinnaar.
 12. Personeelsleden van ICS en ANWB zijn uitgesloten van deelname aan deze actie.
 13. ICS is niet aansprakelijk voor enig gebrek aan de gewonnen artikelen. Ook is ICS niet aansprakelijk voor enige schade die kan ontstaan door deze actie, of het al dan niet ontvangen van de gewonnen artikelen.

Het kansspel

 1. Deze actie is opgesteld in overeenstemming met de Wet op de Kansspelen en de Gedragscode promotionele kansspelen. Conform de Gedragscode promotionele kansspelen zal er in totaal maximaal € 100.000,- aan prijzengeld worden uitgekeerd. Mocht na trekking van de prijswinnaars het bedrag worden overschreden, dan zal het aantal prijswinnaars worden verlaagd. ICS draagt Kansspelbelasting af conform de geldende Wetgeving.
 2. ICS behoudt zich het recht voor deze actie te allen tijde te beëindigen, te verlengen en/of deze actievoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Hiervoor is geen aankondiging vereist.
 3. De actievoorwaarden en andere informatie betreffende deze actie zijn te vinden op www.winmetuwanwbcreditcard.nl.

Heeft u vragen?

 1. Voor eventuele vragen en/of opmerkingen over deze actie kunt u zich richten tot International Card Services BV, postbus 23225, 1100 DS te Diemen.